enTeam

Informační systém enTeam zajišťuje řízení a správu firemních dokumentů, komunikaci uvnitř v pracovním týmu a flexibilní automatizaci firemních procesů.

Moduly skupiny enTeam

 • Workflow Manager
 • CRM
 • Journal DS

Workflow Manager

 • Týmová komunikace
 • Správa dokumentů
 • Šablony dokumentů
 • Automatické verzování
 • Historie činností
 • Úkolování, hlídání termínů
 • Grafický návrhář procesů
 • Automatizované vytváření dokumentů
 • Sledování a vyhodnocování procesů
 • Napojení na další systémy (např. účetnictví)
 • Reporty (MS Excel)
 • Podpora systémů ISO

Klíčové přínosy automatizace obchodních procesů

 • Postup dle libovolné standardizované metodologie jako je například postup zpracování dle norem ISO
 • Dodržování nařízení pro společnosti ve vysoce regulovaných odvětvích průmyslu a zároveň podporuje správnou obchodní praxi po celém podniku
 • Zlepšuje kvalitu tím, že provádí klíčové obchodní dokumenty příslušnou revizí a schvalovacím procesem ve správném časovém sledu
 • Podporuje produktivitu tím, že umožní uživatelům přístup ke kritickým informacím uloženým v obchodních dokumentech a jejich použití v různých situacích
 • Zvyšuje provozní efektivnost a spolupráci mezi všemi uživateli, včetně vzdálených zaměstnanců a externích dodavatelů a partnerů

Služby systému poskytují automatizovanou správu dokumentů od připomínkování, schvalování, publikování, a zároveň posilují bezpečnost s využitím auditovaní veškerých akcí nad daty v systému (prohlížení, zpracování, předání dat atd.). Je zajištěno, že úkol dorazí vždy v pravý čas na správné místo a každý, koho se týká, se o něm dozví. Současně je cesta procesu zpětně sledována, je bezpečně prokazatelná a každý účastník okamžitě ví, v jakém stadiu vyřizování se nachází. Zpracování je tak rychlejší, jednodušší a bezpečnější, je zabezpečené protokolování všech kroků a uchována historie příloh, událostí a dat vztahujících se k procesu. Velmi silný důraz je kladen na správu přístupových práv.

Workflow, další kritická složka automatizace, přesouvá v každé fázi obsah přes obchodní procesy k revizi, schválení a zabezpečení. Workflow lze namodelovat tak, aby odrážel stávající obchodní procesy organizace. Komplexní workflow lze rozdělit do menších, podmíněných workflow, které se aktivují, když jsou dokončeny jisté hlavní úkoly. Objektově orientovaná architektura systému umožňuje nejen velmi výkonný oběh dokumentů, ale také znovu použít existující definice a modely procesů a aktivit v nich, což přináší značné úspory času při návrhu dalších procesů.

Journal DS (datové schránky)

Modul Jornal DS umožňuje zpracovávat datové zprávy z jedné nebo více datových schránek. Zpracování datových zpráv je možné částečně nebo zcela automatizovat. Zprávy lze jednoduše delegovat na různé zpracovatele. Všechny datové zprávy jsou uloženy v důvěryhodném archívu, který v případě potřeby zajistí jejich průkaznost.

Klíčové vlastnosti modulu Journal DS

 • Zpracování neomezeného počtu datových schránek
 • Ruční zpracování datových zpráv
 • Volitelně automatické zpracování datových zpráv
 • Možnost vytvoření vlastních schémat zpracování datových zpráv
 • Neomezená archivace zpráv na Vašem serveru
 • Systém zálohování
 • Přehled historie zpracování datových zpráv
 • Propracovaný systém přístupových práv
 • Rozsáhlé možnosti třídění a filtrování
 • Reportovací nástroje

CRM

 • Správa a sdílení firemních kontaktů
 • Definice vlastních klíčů
 • Tisk sestav, štítků
 • Úrovně přístupu a práva
 • Propojení na enTeam Workflow Manager